ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ

Quality-environment

Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε., ως πρωτοπόρος εταιρεία του κλάδου, δεν θα μπορούσε να μην ευαισθητοποιηθεί για το περιβάλλον. Με πρωτοβουλία της Διοίκησης της εταιρίας και με την υποστήριξη του συνόλου των εργαζομένων, ανέπτυξε, το 2006, ένα πλήρως ευαισθητοποιημένο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) για την διαχείριση των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, όπως η διαχείριση αποβλήτων και μείωση της κατανάλωσης διαθέσιμων φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια). Το Σύστημα αυτό «επαληθεύτηκε» σύμφωνα με το Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επίσημο οικολογικό σήμα του Κανονισμού επικοινωνείται σε όλα τα έγγραφα της εταιρίας.

Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. είναι μία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα και η μόνη εταιρεία στον κλάδο της κυτιοποιίας, που είναι σε θέση να εφαρμόσει τον τόσο αυστηρό κανονισμό EMAS, αφού πρόκειται για έναν μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση.

Διαθέσιμες είναι όλες οι περιβαλλοντικές Δηλώσεις της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε., που υποβάλει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή EMAS για την ετήσια αξιολόγησή της από το 2006 έως σήμερα. Εκεί φαίνονται οι μετρήσιμοι στόχοι και οι επιδόσεις της στα Περιβαλλοντικά θέματα.

Μπορείτε να τις κατεβάστε από εδώ:

Περιβαλλοντική Δήλωση 2006
Περιβαλλοντική Δήλωση 2007
Περιβαλλοντική Δήλωση 2008
Περιβαλλοντική Δήλωση 2009
Περιβαλλοντική Δήλωση 2010
Περιβαλλοντική Δήλωση 2011
Περιβαλλοντική Δήλωση 2012