ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ

Η Διεύθυνση της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. θέλοντας να αποδείξει τη σημασία που αποδίδει στην προστασία του περιβάλλοντος από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, αλλά και να πιστοποιήσει τις ορθές περιβαλλοντικές της πρακτικές, εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου BS ΕΝ ΙSO 14001:2015.

BS EN ISO 14001-2015_GR-page-001

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. αφορά στο σχεδιασμό, εκτύπωση και κατασκευή ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, στις πωλήσεις ειδών συσκευασίας, όπως και στις εκδόσεις βιβλίων και άλλων έντυπων υλικών.
Για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αλλά και για τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η Διεύθυνση της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. δεσμεύεται να:

Βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της παραγωγικής της διαδικασίας και του κύκλου ζωής των προϊόντων της.

Συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία στην οποία  εμπίπτουν οι δραστηριότητές της.
Στοχεύει πρωτίστως στην πρόληψη της ρύπανσης που δύναται να συμβεί από τις δραστηριότητές της.
Προμηθεύεται και χρησιμοποιεί πρώτες ύλες φιλικές προς το περιβάλλον.
Οδηγεί απόβλητα και υποπροϊόντα της παραγωγικής της διαδικασίας προς κατάλληλη διαχείριση.
Ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους (λ.χ. υπεργολάβους, πελάτες, προσωπικό) για περιβαλλοντικά θέματα.

Η Διεύθυνση της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. παρέχει τους πόρους, που είναι απαραίτητοι για την συμμόρφωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τις απαιτήσεις του προτύπου BS ΕΝ ΙSO 14001:2015.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, προμηθευτών της, συνεργατών της και βέβαια των εργαζομένων που συμμετέχουν αδιάκοπα στις προσπάθειες της.

Διαθέσιμες είναι όλες οι περιβαλλοντικές Δηλώσεις της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε., που υποβάλει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή EMAS για την ετήσια αξιολόγησή της από το 2006. Εκεί φαίνονται οι μετρήσιμοι στόχοι και οι επιδόσεις της στα Περιβαλλοντικά θέματα.

Μπορείτε να τις κατεβάστε από εδώ:

 

 

Περιβαλλοντική Δήλωση 2006
Περιβαλλοντική Δήλωση 2007
Περιβαλλοντική Δήλωση 2008
Περιβαλλοντική Δήλωση 2009
Περιβαλλοντική Δήλωση 2010
Περιβαλλοντική Δήλωση 2011
Περιβαλλοντική Δήλωση 2012