ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

Η φάση της διαμόρφωσης σε κουτί αφορά στο κόψιμο και ―αν χρειάζεται― στο κόλλημα του κουτιού. Το καλούπι κοπής είναι αυτό που δίνει την τελική μορφή στη συσκευασία του κουτιού. Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. έχει τη φήμη της εταιρίας με τη μεγαλύτερη γκάμα καλουπιών, καθώς και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε διαστάσεις και είδη κουτιών.