ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

Η προσεγμένη συσκευασία για τη μεταφορά των κουτιών, αλλά και τη φύλαξη στο χώρο του επαγγελματία, έχει μείζουσα σημασία. Ιδιαίτερα στη συσκευασία τροφίμων, όλες οι φάσεις παραγωγής των κουτιών, αλλά και η διανομή και η φύλαξή τους είναι πολύ σημαντικές για την υγιεινή του τροφίμου. Τα κουτιά συσκευάζονται μέσα σε συρρικνωτικό πλαστικό υλικό, ή σε κούτες καλά κλεισμένες, ώστε να είναι ασφαλή κατά τη μεταφορά και τη φύλαξη. Η διανομή γίνεται με ίδια μέσα εντός Αττικής και με μεταφορικές εταιρίες εντός της υπόλοιπης Ελλάδας και στο εξωτερικό.