ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

Η εκτύπωση είναι η πρώτη καθαρά παραγωγική φάση, από την οποία εξαρτάται και η εμφάνιση της τελικής συσκευασίας. Οι εκτυπωτικές μηχανές παρακολουθούνται διαρκώς από το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το αποτέλεσμα να είναι άρτιο. Μέσα από τη διαδικασία συνεχούς και αυστηρού ποιοτικού ελέγχου, τόσο στη φάση της εκτύπωσης, όσο και σε όλα τα στάδια παραγωγής, έχουμε στόχο να προλαμβάνεται το λάθος, είτε ανθρώπινο, είτε της μηχανής και κυρίως, να μην φτάνει στα χέρια του πελάτη.

Services-printing-1
Services-printing-2