ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

Η διαδικασία προετοιμασίας του δημιουργικού προς εκτύπωση είναι καθοριστική για την ποιότητα χρωματικής απόδοσης. Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρία στο χώρο που επένδυσε από το 2000 στην ψηφιακή μεταφορά με ηλεκτρονικό μοντάζ, παρακάμπτοντας την παλιά τεχνοτροπία των φιλμ που υστερούν σε απόδοση εκτύπωσης. Το σύγχρονο μηχάνημα καταγραφής τσίγκων (CTP, computer to plate), παράγει σε μικρότερο χρόνο, οικονομικότερα και με σχεδόν τέλεια απόδοση, χωρίς φθορές, τσίγκους για εκτύπωση offset.