ΕΝΤΑΤΙΚΟI EΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εντατικοποίησε τους ελέγχους σε ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υλικά συσκευασίας και ζητούν υποχρεωτικά από τους επαγγελματίες να επιδείξουν τη «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» τεκμηριωμένη νόμιμα από τους προμηθευτές συσκευασιών τους. Η Δήλωση Συμμόρφωσης αποτελεί απαραίτητο στάδιο της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών κανονισμών και στην Ελλάδα.

Η ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. ενημερώνει όλους τους επαγγελματίες να μεριμνούν για την προμήθεια Δήλωσης Συμμόρφωσης από όλους τους συνεργάτες τους που τους παρέχουν υλικά χάρτινα, πλαστικά ή άλλης σύστασης, εφόσον πρόκειται να τοποθετηθούν μέσα σε αυτά τρόφιμα στερεά ή υγρά. Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι η μόνη που μπορεί να τους διασφαλίσει σε τυχόν έλεγχο των αρμόδιων φορέων.

Για να ενημερωθείτε για το τι είναι η «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», πατήστε εδώ.