ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Quality-environment

METRON S.A. като пионерна компания в опаковачната индустрия е чуствителна към околната среда. По инициатива на администрацията и с подкрепата на работниците, разработи през 2006 напълно чуствителна Схема за Еко Менижмънт и Одит (EMAS)да контролира въздействието на METRON S.A. върху околната среда, като контрол на отпадъците и намаляване консумацията на наличните природни ресурси (вода, електроенергия). Тази система е “съобразена” с Регулация 1221/2009 (EMAS) на Европейският Съюз и ифициалното лого на Регулацията свързано със всички документи на компанията.

METRON S.A. е една от малкото компании в Гърция и единствената в опаковачната индустрия, която има възмоност да приложи стриктната регулация EMAS, която е механизъм чрез който Европейският Съюз разпознава организации които подобряват екологичната си дейнот редовно.

Налични са всички заявки относно околната среда на METRON S.A., които се предават ежегодно на Европейската Комисия по EMAS, за оценка от 2006 до днес. Там може да видите измеримите цели и действия относно екологичните проблеми.

Можете да ги изтеглите от тук:
• Декларация за околната среда 2006
• Декларация за околната среда 2007
• Декларация за околната среда 2008
• Декларация за околната среда 2009
• Декларация за околната среда 2010
• Декларация за околната среда 2011
• Декларация за околната среда 2012