ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

METRON S.A., стремяща се да задоволи нуждите на клиентите си, беше сертифицирана през 1999 според ELOT EN ISO 9001:1994, което беше обновено през 2003 според новата версия на стандарта ELOT EN ISO 9001:2000. През първата половина на 2010 компанията покри изискванията на новата версия на ELOT EN ISO 9001:2008 и също така се сертифицира с ELOT EN ISO 22000:2005 за безопасност на храните. През 2011 METRON S.A. беше сертфицирана според Британските стандарти BS EN ISO 9001:2008 и BS EN ISO 22000:2005.

METRON S.A. има напълно интегрирано производство, което означава че предлага на клиентите си пълно обслужване, от концепция и дизайн до финално принтиране и опаковане, и специфични обработки, според нуждите във всеки случай.

Основни компоненти на качеството на METRONS.A. са любовта към работата и отдадеността на хората които работят ежедневно да подобрят качеството на продуктите и услугите, стремящи се не просто да задоволят а да очароват клиентите. Всички работници участват активно в това усилие, спазвайки високи стандарти, уважайк национални и обществени законодателства и прилагайки честно споразуменията с доставчици и клиенти.

ELOT EN ISO 9001: 1994,Quality-systems-ISO-certificate_gr
който е обновен през 2003 г. в съответствие с новата версия на стандарт ELOT EN ISO 9001: 2000.
През първата половина на 2010 г. компанията беше в съответствие с изискванията на новата версия на ELOT EN ISO 9001: 2008,
както и заверено с ELOT EN ISO 22000: 2005 за безопасност на храните. През 2011 Метрон АД сертифицирано според британския
стандарт BS EN ISO 9001: 2008 и BS EN ISO 22000: 2005.

Метрон АД е напълно интегрирано производство, което означава, че тя предлага на своите клиенти комплексни услуги
от концепцията и проектирането до последната печат и опаковки на специфични процедури,
в съответствие с нуждите на всеки отделен случай.

Основните компоненти на качеството на МЕТРОН АД е любовта на работа и отдаденост на хората, които работят ежедневно, за да се подобри качеството на продуктите и услугите, с цел не само да задоволи но да зарадва клиентите. Всички служители да участват активно в това усилие, при спазване на високи стандарти, при спазване на националното и общностното законодателство и точно прилагане на споразуменията с доставчици и клиенти.

Quality-systems-control-equipment