ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Quality-food-safety-ISO-certificate_gr

METRON S.A. е сертифицирана по стандарта ISO 22000:2005 във връзка с безопасността на храните, базиран на принципите на HACCP. По-долу може да проверите съвместимостта на опаковачни материали със сегашното законодателство.

Декларация за съответствие *

Код за Храните и Напитките за хартиени материали в контакт с храна (глава 24) *

Код за Храните и Напитките за пластмаси в контакт с храна (глава 26) *

Пазарни регулации 2009 (глава 7) *

Материали в контакт с храна (Регулация (ER) No. 1935/2004)

Най-добрите практики за материали в контакт с храна (Регулация (ER) No. 2023/2006)

Пласмасови материали и предмети в контакт с храна (Регулаця (ER) No. 10/2011)

* Тези документи са написани на гръцки език.