УСЛУГИ

Процеса на подготовка за креативно принтиране е жизнено важен за качественото представяне. METRON S.A. е първата компания в опаковачната индустрията която инвестира от 2000 година в дигитален трансфер чрез електронно редактиране, заобикляйки старият начин на принтиране без заснемане. Модерното оборудване за предпечат(CTP, компютър към плоча) произвежда по-бързо, по-евтино и с почти перфекто представяне, неповредени алуминиеви плочи за контраст.