ЗАСИЛЕНИ КОНТРОЛИ НА EFET

Гръцки агенция за инспекция на храните в сътрудничество с Министерството на търговията и туризма и на Дирекцията по селско стопанство и ветеринарна, засилено проверките в сладкарници, сладкарници и други фирми от сферата организации. Сред другите, те извършват произволни проверки на опаковъчни материали и те поискат от професионалистите да демонстрират своята “Декларация за съответствие” законно документирано от доставчиците на опаковката. Декларацията за съответствие е необходим етап в прилагането на Европейското законодателство в Гърция.

Метрон АД уведомява всички професионалисти да се снабдяват с декларацията за съответствие от всички свои партньори, които ги предоставят материали като хартия, пластмаса или други, които ще бъдат монтирани в тези твърди храни или течности. Декларацията за съответствие е единственият начин да се гарантира по никакъв контрол от страна на компетентните органи.