категория: Голяма, Стандартна
код: 670.470.150 670.470.150
размери: 67x15x47 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -