категория: Поднос
код: SK1 SK1
размери: 14(15.8)x5.2x9(10.8) cm
тегло: 22 g
Специални процеси:
оферта: -