категория: Панделка
тип: Пастел на горещо отпечатване
размери: 1 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -