категория: Панделка
тип: Пастел на горещо отпечатване
размери: 2.5 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -