категория: Панделка
тип: Полипропилен (златен)
размери: 2 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -