Industrial_sleeve_for_cannoli_MAN138(122)-64(62)-100
категория: Ръкав
код: MAN138(122).64(62).10 MAN138(122).64(62).10
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -