Industrial_sleeve_MAN130(70)-58-170(103)
категория: Ръкав
код: MAN130(70).58.170(103) MAN130(70).58.170(103)
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -