Industrial_sleeve_for_saragli_MAN155(104)-49-210
категория: Ръкав
тип: Прозорец
код: MAN155(104).49.210 MAN155(104).49.210
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -