Industrial_sleeve_MAN128(108)-72-150(110)
категория: Ръкав
код: MAN128(108).72.150(110) MAN128(108).72.150(110)
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -