Industrial_sleeve_MAN173(137)-47-245(189)P
категория: Ръкав
тип: Прозорец
код: MAN173(137).47.245(189)P MAN173(137).47.245(189)P
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -