Industrial_box_for_baklava_KA195-125-40
категория: Съндък
код: KA195.125.40 KA195.125.40
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -