Industrial_box_for_lokoums_PK247-84-23
категория: Дъно-капак
код: PK247.84.23 PK247.84.23
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -