Industrial_box_for_lokoums_PK160-93-30
категория: Дъно-капак
код: PK160.93.30 PK160.93.30
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -