Industrial_box_for_olive_oil_SK285(252)-172(142)-78_MAN175-80-286
категория: Поднос, Ръкав
код: SK285(252).172(142).78-MAN175.80.286 SK285(252).172(142).78-MAN175.80.286
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -