Industrial_box_for_soaps_OK175-155-27
категория: Вътрешен джоб, Дъно-капак
тип: Октагон, Прозорец
код: OK175.155.27 OK175.155.27
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -