Industrial_internal_case_for_truffles_box_D210-59-180
категория: Вътрешен джоб
код: D210.59.180 D210.59.180
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -