Industrial_casket_for_truffles_6G190-190-32
категория: 6 ъгъла, Съндък
код: 6G190.190.32 6G190.190.32
размери: cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -