Generic-christmas-box-children-PK200-140.80P
категория: Дъно-капак
тип: Прозорец, Сезонен
код: PK200.140.80P PK200.140.80P
размери: 20x8x14 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -