Cake-box-310-150-110
категория: За дълга торта
код: 310.150.110 310.150.110
размери: 31x11x15 cm
тегло: 125 g
Специални процеси:
оферта: -