Food-service-chinese-lantern-D1184
категория: Специална
код: D1184 D1184
размери: 7.9(10.5)x10.5x6.5(9.1) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -