Food-service-menu-box-BX120-120-155LBP
категория: Куфарче
тип: Квадрат, Прозорец
код: BX120.120.155LBP BX120.120.155LBP
размери: 12x15.5x12 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -