Food-service-leakproof-pasta-box-K210-140-57ST
категория: Непромукаема
код: K210.140.57ST K210.140.57ST
размери: 21x5.7x14 cm
тегло: 56 g
Специални процеси:
оферта: -