Pizza-box-PK505-505-43
категория: Дъно-капак
код: PK505.505.43 PK505.505.43
размери: 50.5x4.3x50.5 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -