Food-service-french-fries-box-FR4
категория: Плик
код: FR4 FR4
размери: 8.2(9.5)x13.1(15.5)x3.2(4) cm
тегло: 10 g
Специални процеси:
оферта: -