Food-service-french-fries-box-PL65(80)-65(80)-100LB
категория: Специална
код: PL65(80).65(80).100LB PL65(80).65(80).100LB
размери: 6.5(8)x10x6.5(8) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -