Food-service-french-fries-box-PL75(100)-75(100)-105LB
категория: Специална
код: PL75(100).75(100).105LB PL75(100).75(100).105LB
размери: 7.5(10)x10.5x7.5(10) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -