Food-service-salad-box-K105-105-60STP
категория: Непромукаема
тип: Прозорец
код: K105.105.60STP K105.105.60STP
размери: 10.5x6x10.5 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -