Food-service-salad-box-K160-100-60STP
категория: Непромукаема
тип: Прозорец
код: K160.100.60STP K160.100.60STP
размери: 16x6x10 cm
тегло: 45 g
Специални процеси:
оферта: -