Pastry-box-8ST
категория: Непромукаема
код: 8ST 8ST
размери: 19x8x19 cm
тегло: 81 g
Специални процеси:
оферта: -