Food-service-box-for-souvlaki-PL110(160)-110(160)-175LB
категория: Специална
код: PL110(160).110(160).175LB PL110(160).110(160).175LB
размери: 11(16)x17.5x11(16) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -