Food-service-box-for-souvlaki-PL112(160)-55(78)-175LB
категория: Специална
код: PL112(160).55(78).175LB PL112(160).55(78).175LB
размери: 11.2(16)x17.5x5.5(7.8) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -