Food-service-box-for-souvlaki-PL55(80)-55(80)-175LB
категория: Специална
код: PL55(80).55(80).175LB PL55(80).55(80).175LB
размери: 5.5(8)x17.5x5.5(8) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -