Cake-box-400-300-100
категория: Голяма, Стандартна
код: 400.300.100 400.300.100
размери: 40x10x30 cm
тегло: 238 g
Специални процеси:
оферта: -