Cake-box-400-300-150
категория: Голяма, Стандартна
код: 400.300.150 400.300.150
размери: 40x15x30 cm
тегло: 329 g
Специални процеси:
оферта: -