Generic-crepes-box-delicious-FR65(145)-36(51)-185
категория: Плик
код: FR65(145).36(51).185 FR65(145).36(51).185
размери: 6.5(14.5)x18.5x3.6(5.1) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -