Generic-french-fries-mini-box-delicious-FR2
категория: Плик
код: FR2 FR2
размери: 7.5(9)x10.2(12.3)x3.5(4.3) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -