Generic-box-PK80-40-40
категория: Дъно-капак
код: PK80.40.40 PK80.40.40
размери: 8x4x4 cm
тегло: 13 g
Специални процеси:
оферта: -