Generic-box-PK90-90-45
категория: Дъно-капак
код: PK90.90.45 PK90.90.45
размери: 9x4.5x9 cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -