Food-service-crepes-box-FR180-184(108)
категория: Плик
код: FR180.184(108) FR180.184(108)
размери: 18x18.4(108) cm
тегло: g
Специални процеси:
оферта: -